Välkommen till Brf Staertesjoen

 

    

 


Odling i pallkragar
På årsmötet den 25 april beslöts att odling i pallkragar får ske, efter styrelsens närmare anvisningar, på norra sidan av L-huset. All odling sker på egen bekostnad dvs. odlaren står själv för pallkrage, jord, fröer etc. Läs mer här.
Odlingsintresserade kan anmäla intresse till styrelsen (info@staertesjoen.se)
(2019-05-07)


Arbetsdag lördag den 18 maj

Vi samlas kl 10 vid grillplatsen Järnlundsvägen 11.
Att göra: bl.a.städning utomhus och i källare. 
I vanlig ordning kommer det att grillas korv efteråt.
(2019-04-26)


Avgift för andrahandsuthyrning

Styrelsen har beslutat att föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrningar, i enlighet med stadgarna § 6. Detta gäller from 2019-03-11. Pågående beviljade andrahandsuthyrningar berörs inte. Läs mer om avgiften här.
(2019-03-12)


Grannsamverkan

Tillsammans med några grannföreningar i Årsta Västra har styrelsen beslutat att dra igång Grannsamverkan mot brott. Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska inbrottsrisken och öka tryggheten och därmed också trivseln i vårt bostadsområde. 

Läs mer i informationsbrevet från styrelsen
(2018-12-28)


Kalendarium för 2019 är nu klart med bl.a datum för styrelsemöten
Läs mer här

(2018-12-28)


Nya stadgar gäller from 2018-08-24

De nya stadgarna, som godkändes av extrastämman den 31 maj, har nu registrerats av bolagsverket. Det innebär att de nya stadgarna gäller fr.o.m registreringsdatum den 24 augusti 2018.

De nya stadgarna finns att läsa här.
(2018-08-24)