Välkommen till Brf Staertesjoen

 

 

    


Aktuella datum

Årsmöte (föreningsstämma) den 26 april kl 19.  
Protokollet är nu justerat, finns att läsa här.  Stämman beslöt att godkänna förslaget till stadgeändring. För att stadgeändringarna ska bli giltiga krävs godkännande av en extra föreningsstämma. Kallelse kommer inom kort.

Vårens arbetsdag är lördagen den 19 maj kl 10. 


Trasig kabel-tv

Förnärvarande är det ett fel som är trasigt i förstärkaren som försörjer J23-29 med tvsignal, övriga trapphus dvs J11-21 samt J31-39 ska dock fungera utan problem.

Den trasiga förstärkaren är felanmäld och beräknas kunna åtgärdas inom kort.

Uppdatering 2018-02-06 ca kl 11:00: Tekniker har bytt ut den trasiga förstärkaren och tvsignalen borde åter fungera på J23-29.
(2018-02-05)


Kalendarium för 2018 är nu publicerat.

Här hittar du datum för styrelsemöten, arbetsdagar och årsmötet.
(2018-01-17)


Parkeringstillstånden för 2018 är nu utdelade. 

Saknar du P-tillstånd så kontakta snarast styrelsen, för att undvika p-böter.
(2017-12-21)

Informationsbrevet från styrelsen "Julbrevet"
bör alla ha fått brevlådan. Det går också bra att läsa här 
(2017-12-21)


Bredbandsbolaget tar över kabel-TV efter Canal Digital den 20 november
Telenor, som äger både Canal Digital och Bredbandsbolaget (BBB) har bestämt att det är Bredbandsbolaget som fortsättningsvis kommer stå för kabel-TV-tjänsterna. BBB tar över vårt avtal med Canal Digital och distributionen av TV-kanaler den 20 november. Alla måste därför göra en ny kanalsökning i sin digitalbox och/eller i sin TV (gäller både analog och digital-TV). Mer information kommer delas ut till alla hushåll och anslås i trapphusen.

(2017-11-13)