Välkommen till Brf Staertesjoen

 

 

    


Höstens arbetsdag är lördagen den 15 september kl 10. 


Nya stadgar gäller from 2018-08-24

De nya stadgarna, som godkändes av extrastämman den 31 maj, har nu registrerats av bolagsverket. Det innebär att de nya stadgarna gäller fr.o.m registreringsdatum den 24 augusti 2018.

De nya stadgarna finns att läsa här.
(2018-08-24)


Kalendarium för 2018 är nu publicerat.

Här hittar du datum för styrelsemöten, arbetsdagar och årsmötet.
(2018-01-17)