Välkommen till Brf Staertesjoen

 

    


Trädfällning 16 juli

Styrelsen har låtit göra en inventering av våra träd och en trädvårdsplan har upprättats. Några av träden är i dåligt skick och måste fällas. Det är en rönn utanför J21, två rönnar utanför J35 samt rönnen på baksidan av L-huset. Fällning kommer ske redan den 16 juli pga att två är ”riskträd” som kan orsaka skada.

Under augusti kommer övriga åtgärder i trädvårdsplanen utföras. Det är främst beskärning och nedtagning av torra grenar.
(2020-07-10)


Lokalen stängd för uthyrning tills vidare

På grund av smittorisken under dessa coronatider är föreningslokalen stängd för uthyrning tills vidare.
(2020-05-20)


Arbetsdagen våren 2020 är inställd

Vi planerar att genomföra den i höst i stället, under förutsättning att corona-restriktionerna har lättat. Till arbetsdagen planerar vi att anskaffa nya grillar, som ersättning för de som tyvärr slogs sönder i hösten 2019 av ett gäng ungdomar.
(2020-04-25)


Nu finns möjlighet att själv hämta sina hyresavier eller mäklarbild på Internet.

Har du tappat bort hyresavin eller behöver "mäklarbild" om du ska till banken så kan du ordna detta själv. Logga in på Savetimes portal: https://savetime.realportal.nu

Inloggningsuppgifter finns på tidigare pappersavier du fått.
(2020-03-25)


Renovering trapphus

Under januari-april kommer våra trapphus att renoveras och det kommer ta cirka en dryg vecka per trapphus. Vi startar med Järnlundsvägen 31 direkt efter trettonhelgen, den 7 januari. Därefter J33, J35, J37 och J39. Sedan G-huset: J29, J27, J25, J23, J21, J19, J17, J15, J13 och sist J11 enligt planerna. Trapphusen kommer att målas om i samma kulörer som nu. Arbetena kommer att pågå mellan kl 07-17. Föreningslokalen kommer att användas av målarna för omklädning och rast. Information kommer att anslås i varje trapphus när det närmar sig att arbetet ska börja.
(2020-01-04)


Nytt Kabel-TV avtal

Föreningen har tecknat ett nytt Kabel-TV avtal med Telenor som gäller i 5 år from. 2019-12-01.

Innehållet och boxarna fungerar precis som tidigare. Nytt är att om en box går sönder så får man låna en ny från Telenor samt att det numera ingår Telenor Stream för de som önskar. Telenor Stream innebär att man kan se sitt kanalutbud på dator och i läsplattor/smartphones över Internet.

För mer information se bilagan som skickades med årets julbrev: Stream - så funkar det.pdf eller besök Telenors hemsida för streamingtjänsten: https://stream.telenor.se

Notera att kundnumret som behövs för att registrera sig för Telenor Stream får man när man kontaktar kundservice, förslagsvis på telefon 020-222 222.
(2019-12-16)