Välkommen till Brf Staertesjoen

 

    


OVK-obligatorisk ventilationskontroll börjar den 18 januari 2022.

Enligt lag ska det göras en kontroll av ventilationen i bostadshus vart sjätte år, och nu är det dags igen. Firma Univent kommer att kontrollera ventilationen i samtliga lägenheter och hålla på mellan den 18 och 20 januari enligt planerna. Ev problem och felaktigheter (t.ex. fel ventildon eller fläktar) måste åtgärdas innan besiktningen kan  godkännas. Avisering om vilken dag och tid din lägenhet kommer att besiktas delas ut en vecka i förväg.
(2021-12-30)


Ny mailadress till Driftia för felanmälan 

Fr.o.m. 1 december har felanmälan ny mailadress: felanmalan@driftia.se
Man kan förstås som tidigare ringa 08-744 44 33 mellan 8-16 vardagar eller om det är akut 08-744 09 50.
(2021-12-14)


Föreningslokalen öppnar igen 1 oktober 2021

Lokalen som pga av pandemin varit stängd sen maj 2020 är from 1 oktober åter öppen för bokning.
Maila lokalen@staertesjoen.se om du vill låna eller hyra lokalen.
(2021-09-23)


Extra föreningsstämma torsdagen den 10 juni 2021

Stämman beslutade att ändra stadgarna § 13 om medlemmens ansvar för lägenhetsunderhåll.
Stadgarnas nya lydelse kan du läsa här. Protokollet från extrastämman hittar du här.
Protokollet från den ordinarie stämman den 20 maj hittar du här.
(2021-05-25, uppdaterat 2021-06-18)


Nu finns möjlighet att själv hämta sina hyresavier eller mäklarbild på Internet.

Har du tappat bort hyresavin eller behöver "mäklarbild" om du ska till banken för att lägga om lånen så kan du nu ordna detta själv. Logga in på Savetimes portal: https://savetime.realportal.nu

Inloggningsuppgifter finns på tidigare avier som Du fått. Har du problem så kontakta Savetime.
(2020-03-25)