Välkommen till Brf Staertesjoen

 

    


P-tillstånden för 2023 är nu utdelade

Saknar du ditt tillstånd? Kontakta styrelsen
(2022-12-20)


Informationsbrevet - "Julbrevet" från styrelsen

är nu utdelat. Du kan läsa det här.
(2022-12-12)


Nu finns möjlighet att själv hämta sina hyresavier eller mäklarbild på Internet.

Har du tappat bort hyresavin eller behöver "mäklarbild" om du ska till banken för att lägga om lånen så kan du nu ordna detta själv. Logga in på Savetimes portal: https://savetime.realportal.nu

Inloggningsuppgifter finns på tidigare avier som Du fått. Har du problem så kontakta Savetime.
(2020-03-25)