Styrelsen

2019-2020

Jan Driessen, ordförande, nycklar
Maud Widén, kassör, föreningslokalen
Mikael Andersson, bredband, kabel-TV
Sören Collin, fastighetsfrågor
Helen Starkman, trädgård

Fredrik Glansholm, suppleant
Mikael Rosbacke, suppleant, IT-gruppen
Rebcka Lindvall, suppleant

Ordföranden kan du nå på telefon 0708-517628.

Lättast kontaktas styrelsen via
E-post: info@staertesjoen.se
 

Föreningens postadress

Brf Staertesjoen
Järnlundsvägen 39
120 60 ÅRSTA

org.nr 769605-8473
 

Revisorer

Eva Stein, aukt.revisor
Carina Öfors, aukt.revisor
Allegretto Revision AB
 

Valberedning

Helena Vintén, sammankallande
Tomas Lönn
Alexander Berg
Petra Sjösten