Styrelsen

2017-2018

Jan Driessen, ordförande, nycklar
Ann-Kristin Fessé, kassör
Mikael Andersson, bredband, kabel-TV
Sören Collin, fastighetsfrågor
Maud Widén, föreningslokalen

Fredrik Glansholm, suppleant
Mikael Rosbacke, suppleant, IT-gruppen
Helen Starkman, suppleant

Ordföranden kan du nå på telefon 0708-517628.

Lättast kontaktas styrelsen via
E-post: info@staertesjoen.se
 

Föreningens postadress

Brf Staertesjoen
Järnlundsvägen 39
120 60 ÅRSTA

org.nr 769605-8473
 

Revisorer

Eva Stein, aukt.revisor
Kerstin Norlin, aukt.revisor
Allegretto Revision AB
 

Valberedning

Anna-Lena Nordqvist, sammankallande
Andreas Johnzén
Tomas Lönn
Helena Vintén