Kalendarium för 2021

OBS datum för styrelsemöten är preliminära

VÅREN                                                          HÖSTEN

11 jan styrelsemöte 1                                        16 aug  styrelsemöte 7
15 feb styrelsemöte 2                                        13 sep  styrelsemöte 8
15 mars styrelsemöte 3                                     
31 mars - sista dag att lämna motioner           11 okt  styrelsemöte 9
19 april styrelsemöte 4                                     15 nov styrelsemöte 10
17 maj styrelsemöte 5                                      14 dec styrelsemöte 11
20 maj ÅRSMÖTE
22 maj ARBETDAG
21 juni styrelsemöte 6
  5 juli styrelsemöte (reserv)