Kalendarium för 2024

OBS datum för styrelsemöten är preliminära

VÅREN                                                           HÖSTEN

15 jan  styrelsemöte 1                                      19 aug  styrelsemöte 8
12 feb  styrelsemöte 2                                      16 sep  styrelsemöte 9
11 mars styrelsemöte 3                                    
31 mars - sista dag att lämna motioner            21 okt  styrelsemöte 10
  8 april styrelsemöte 4                                     18 nov styrelsemöte 11
25 april FÖRENINGSSTÄMMA                        16 dec  styrelsemöte 12
  5 maj styrelsemöte 5
18 maj ARBETDAG
  3 juni styrelsemöte 6
  1 juli  styrelsemöte 7