Kalendarium för 2023

OBS datum för styrelsemöten är preliminära

VÅREN                                                           HÖSTEN

16 jan styrelsemöte 1                                       21 aug  styrelsemöte 8
13 feb styrelsemöte 2                                       18 sep  styrelsemöte 9
13 mars styrelsemöte 3                                    16 okt  styrelsemöte 10
31 mars - sista dag att lämna motioner           20 nov styrelsemöte 11
  3 april styrelsemöte 4                                     11 dec styrelsemöte 12
27 april FÖRENINGSSTÄMMA                    
  8 maj styrelsemöte 5
13 maj ARBETDAG
12 juni styrelsemöte 6
 3 juli styrelsemöte 7