Kalendarium för 2021

OBS datum för styrelsemöten är preliminära

VÅREN                                                           HÖSTEN

11 jan styrelsemöte 1                                       16 aug  styrelsemöte 8
15 feb styrelsemöte 2                                       13 sep  styrelsemöte 9
15 mars styrelsemöte 3                                     
31 mars - sista dag att lämna motioner           11 okt  styrelsemöte 10
19 april styrelsemöte 4                                     15 nov styrelsemöte 11
17 maj styrelsemöte 5                                      14 dec styrelsemöte 12
20 maj FÖRENINGSSTÄMMA
22 maj ARBETDAG
24 maj styrelsemöte 6
10 juni EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
21 juni styrelsemöte 7