Kalendarium för 2022

OBS datum för styrelsemöten är preliminära

VÅREN                                                           HÖSTEN

17 jan styrelsemöte 1                                       22 aug  styrelsemöte 7
14 feb styrelsemöte 2                                       12 sep  styrelsemöte 8
14 mars styrelsemöte 3                                    10 okt  styrelsemöte 9
31 mars - sista dag att lämna motioner            14 nov styrelsemöte 10
  4 april styrelsemöte 4                                     12 dec styrelsemöte 11
28 april FÖRENINGSSTÄMMA                    
  9 maj styrelsemöte 5
14 maj ARBETDAG
13 juni styrelsemöte 6