Kalendarium för 2019

OBS datum för styrelsemöten är preliminära

VÅREN                                                          HÖSTEN

17 jan styrelsemöte                                         19 aug  styrelsemöte
18 feb styrelsemöte                                         16 sep  styrelsemöte
11 mars styrelsemöte                                       -- ingen arbetsdag på hösten---
31 mars - sista dag att lämna motioner           14 okt  styrelsemöte
  1 april styrelsemöte                                       11 nov styrelsemöte
                                                                          9 dec styrelsemöte
25 apr ÅRSMÖTE 
29 apr styrelsemöte
18 maj ARBETDAG
27 maj styrelsemöte
24 juni styrelsemöte