Att vara medlem

Du som är bostadsrättshavare är delägare i föreningen och äger nyttjanderätten till din lägenhet. Det är du som bestämmer om och när du vill reparera eller investera i lägenheten. Du kan sälja din lägenhet när du vill och till det pris du kan få ut för den. Lägenheten kan också ges som gåva och gå i arv.

Som bostadrätthavare har du också ansvar för föreningens gemensamma egendom. På föreningenstämman kan du rösta fram en styrelse som förvaltar föreningens tillgångar och sköter det löpande arbetet. 

Men du har också skyldigheter. Du kan läsa mer om detta här intill.