Försäkringar

I en vanlig hemförsäkring ingår själva lösöret och inventarierna, men den täcker inte skador på väggar, tak och golv mm inne i lägenheten. Därför har föreningen tecknat bostadsrättstillägg för alla bostadsrätter med Trygg-Hansa, som också har föreningens fastighetsförsäkring. 

Läs villkoren för bostadsrättstillägget. Det finns undantag och alla skador täcks inte.

OBS! Försäkringen täcker INTE skador på yt- och tätskikt i badrum.
Om du inte tycker att föreningens bostadsrättstillägg är tillräckligt för dig som bostadsrättshavare, bör du teckna ett eget bostadsrättstillägg i din hemförsäkring.

Försäkringsbolagen har olika villkor för bostadsrättstillägg.
Läs mer här på Konsumenternas.se
 

Så här fungerar det:

1) Försäkringen gäller för skada på fastigheten, som medlemmen ansvarar för.
2) Föreningen tillhandahåller försäkringen, men ansvaret ligger kvar hos medlemmen.
3) Det innebär att medlemmen står för självrisken vid en ev skada: självrisken är 1500 kr för andra skador än vattenskador, där är självrisken lägst 4000 kr. Ersättningen utgår på vanligt sätt med avdrag för ålder och förslitning och självrisken förstås.

Läs mer här Ansvarsfördelning skador

Om du råkar ut för dubbel skada, t.ex. inbrott som medför skada på t.ex. dörr eller fönster förutom stöld av eller skada på lösöre, så betalar bostadsrättförsäkringen självrisken i din hemförsäkring.