Årsmöte - protokoll

Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) brukar hållas sista torsdagen i april

Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast 31 mars.
Kallelse sänds ut senast två veckor före mötet.
Plats: Föreningslokalen, Järnlundsvägen 39.
Tid: kl 19:00.

Vid föreningens årsstämma beslutar medlemmarna om gemensamma frågor och väljer en styrelse som förvaltar fastigheten och sköter det löpande arbetet i föreningen.

Här nedan finns protokoll från föreningsstämmorna.

Protokollen från styrelsemötena är däremot inte offentliga, eftersom styrelsen ibland måste behandla enskilda medlemmars personliga förhållanden.

Klicka på något av protokollen nedan för att läsa det. (pdf-filer)

Föreningsstämma 2023

Föreningsstämma 2022

Extra föreningsstämma 2021 (stadgeändring)
Föreningsstämma 2021
Föreningsstämma 2020
Föreningsstämma 2019
Extra föreningstämma 2018 (stadgeändring)
Föreningsstämma 2018
Föreningsstämma 2017
Föreningsstämma 2016
Föreningsstämma 2015
Föreningsstämma 2014
Föreningsstämma 2013
Föreningsstämma 2012
Föreningsstämma 2011
Föreningsstämma 2010
Föreningsstämma 2009
Föreningsstämma 2008
Föreningsstämma 2007
Föreningsstämma 2006
Föreningsstämma 2005
Föreningsstämma 2004
Föreningsstämma 2003
Föreningsstämma 2002
Föreningsstämma 2001