Ekonomi & avgifter/hyror

Föreningens ekonomi och bokföring sköts av:

SaveTime Ekonomikonsult AB

Tel: 08-661 11 30.
Telefontider: mån-fre kl 10:00-12:00
e-post: info@savetime.nu

Hyror och månadsavgifter aviseras varje kvartal.

Föreningen har bankgiro 5140-0687.

Har du tappat bort avierna, så betala till ovanstående bankgiro -glöm inte att ange namn och lägenhetsnummer.

Du kan ta fram dina avier på internet. Logga in på https://savetime.realportal.nu och klicka dig fram till "Mina avier". Inloggningsuppgifter står på pappersavierna. Funkar inte det så kontakta Savetime.

Du kan också betala med autogiro - kontakta Savetime om du vill betala dina avgifter/hyror automatiskt på förfallodagen.

Har du frågor om pantsättningar, din hyra eller avgift så vänder du dig till Savetime.
 

Frågor om kontrakt

Vänd dig till styrelsen in första hand.