Gjorda renoveringar och underhållsarbeten

1995-96 totalrenoverades fastigheten med renovering av tak, utvändig plåt, fönster, balkonger, trapphus, ytterdörrar, fasader, och stambyte. Alla lägenheter totalrenoverades och fick nya ytskikt, helt nytt kök samt helkaklat badrum.

2022 Stamspolning G- och L-huset

2022 OVK - obligatorisk ventilationskontroll
         inkl rengöring av samtliga ventilationsdon 

2021 Renovering föreningslokalen

2021 Slamsugning samtliga dagvattenbrunnar

2020 Ommålning av samtliga trapphus

2019 Målning källardörrar och -fönster

2017 Stamspolning G- och L-huset

2016 Målning garagedörrarna i G-huset

2016 Energideklaration och godkänd OVK (obligatorisk ventilationskontroll).

2015 Renovering avloppen källarplan G-huset.

2015 Radonmätning.

2014 Renovering avloppen källarplan L-huset.

2014 Ommålning balkonger (ej räcken).

2013 Byte el och ny belysning i garagen.

2012 Uppgradering all fastighetsel: elstigare, elcentraler, LED-belysning överallt

2012 L-huset dränering och isolering grund, nya ledningar för takavvattning.

2011 Uppgradering Kabel-TV-nät, dubbla fiberringar bredband.

2011 Tilläggsisolering vindar.

2011 G-huset dränering och isolering av grund.

2010 Stamspolning.

2010 Byte samtliga entréportar till nytillverkade ekdörrar.

2009 Målning källardörrar.

2009 Installation av fjärrvärme och nya fjärrvärmecentraler.

2008 Energideklaration.

2007 Installation av nytt låssystem med portkod.

2007 Energideklaration och godkänd OVK (obligatorisk ventilationskontroll).

2006 Asfaltering samtliga gångvägar och trottoarer.

2006 Anläggning av 42 st P-platser.

2005 Stamspolning.

2005 Målning källarfönster och alla garagedörrar.

2004 Installation bredband.

2002 Ny tvättstuga och renovering föreningslokalen.

2001 Föreningen köper fastigheten Immeln 1.

2000 Föreningen bildas.