Gjorda renoveringar och underhållsarbeten

1995-96 totalrenoverades fastigheten med renovering av tak, utvändig plåt, fönster, balkonger, trapphus, ytterdörrar, fasad, och stambyte. Alla lägenheter totalrenoverades och fick nya ytskikt, nytt kök och helkaklat badrum.

2000 Föreningen bildas.
2001 Föreningen köper fastigheten Immeln 1.
2002 Ny tvättstuga och renovering föreningslokalen.
2004 Installation bredband.
2005 Målning källarfönster och alla garagedörrar.
2005 Stamspolning.
2006 Anläggning av 42 st P-platser.
2006 Asfaltering samtliga gångvägar och trottoarer.
2007 Energideklaration och godkänd OVK (obligatorisk ventilationskontroll).
2007 Installation av nytt låssystem med portkod.
2008 Energideklaration.
2009 Installation av fjärrvärme och nya fjärrvärmecentraler.
2009 Målning källardörrar.
2010 Stamspolning.
2010 Byte samtliga entréportar till nytillverkade ekdörrar.
2011 G-huset dränering och isolering av grund.
2011 Uppgradering Kabel-TV-nät, dubbla fiberringar bredband.
2011 Tilläggsisolering vindar.
2012 L-huset dränering och isolering grund, nya ledningar för takavvattning.
2012 Uppgradering all fastighetsel: elstigare, elcentraler, LED-belysning överallt
2013 Byte el och ny belysning i garagen.
2014 Renovering avloppen källarplan L-huset.
2014 Ommålning balkonger (ej räcken).
2015 Renovering avloppen källarplan G-huset.
2015 Energideklaration och godkänd OVK (obligatorisk ventilationskontroll).
2015 Radonmätning.
2016 Målning garagedörrarna i G-huset
2017 Stamspolning G- och L-huset