Odling i pallkragar

Brf Staertesjoen beslutade vid årsmötet 2019 att upplåta en del av tomten åt odling i pallkragar. På kortsidan av L-huset och ner mot parken ges plats för sex stycken pallkragar (se bild nedan). All odling sker på egen bekostnad dvs. odlaren står själv för pallkrage, jord, fröer etc. Odlingsintresserade anmäler intresse till styrelsen (info@staertesjoen.se), skulle fler än 6 lägenheter vara intresserade tillämpas kösystem. I nuläget tilldelas max en odlingsplats per lägenhet. Den som tilldelas en odlingsplats förbinder sig att följa föreningens odlingsregler.

Odlingsregler

  1. Innehavare av odlingsplats svarar själv för allt material och alla kostnader som uppstår i samband med odlingen.
  2. Det är varje odlares ansvar att hålla sin odlingsplats i gott skick. Med odlingsplats avses såväl växtlighet som själva pallkragen.
  3. Om en odlingsplats ej hålls i gott skick har föreningen rätt att överlåta odlingsplatsen till annan medlem, eller ta bort den på odlarens bekostnad.
  4. Innehavare av odlingsplats ansvarar själv för att ta bort sin pallkrage eller överlåta den till köande vid flytt eller avslutad odling.
  5. Pallkragar ska vara av standardmodell med maxmått 120x 80 cm och märkas med namn, telefonnummer och lägenhetsnummer.


Tips och inspiration

Tips för odling i pallkrage

Tips så odlar du i pallkrage

Odla i pallkrage