Tvättstugan

Det finns en modern tvättstuga i källaren Järnlundsvägen 25. Du kan tvätta i 2- eller 3-timmarspass från kl 06:00 på morgonen till kl 23:00 på kvällen (alla dagar). Torkning av tvätt får ske en halvtimme efter avslutat tvättpass.

OBS! Alla maskiner stängs automatiskt av kl 23:00 och är frånkopplade till kl 06:00.

Bokning av tvättid sker med bokningscylinder på bokningstavlan utanför tvättstugan. Saknar du cylinder kan du skaffa den genom styrelsens nyckelansvarige till självkostnadspris.

Tvätt ska starta senast en timme efter tvättpassets början, i annat fall betraktas tvättstugan som ledig, och den får då användas av någon annan.

Upp- och nedvänd bokningscylinder?
Förekommer ibland hos andra föreningar och betyder att man kommer påbörja sitt tvättpass senare. Detta är inget vi tillämpar hos oss!