Parkering och garage

Föreningen har 40 st P-platser att hyra ut, varav 21 st med elstolpe för motorvärmare. Dessa kostar 500 resp 600 kr/mån. Fyra av p-platserna har uttag för över-natten-ladding av elbilar (hyra 600 kr/mån + elkostnad). Det är kö till P-platserna men inte särskilt lång, det brukar ta omkring ett år för att få plats.

Vi har också 9 st personbilsgarage att hyra ut. Det är separata garage, med el, värme & vatten. Hyran är mellan 1000-1300 kr/mån beroende på storleken som varierar mellan 17 och 24 m2. Det är f.n. lång kö till garagen.

För MC finns fyra platser att hyra i ett delat varmgarage. Hyran är 500 kr/mån. 

Vill du ställa dig i kö till p-plats eller garage så måste du skriftligen anmäla ditt intresse till styrelsen. Det går bra att maila.

Läs här om föreningens parkeringspolicy. Den som får p-plats måste känna till och följa policyn.

Du måste ha giltigt P-tillstånd för att parkera på din P-plats. Det får du när vi skriver kontrakt om hyra av P-plats eller garage. Du som får P-plats med elstolpe får också en nyckel till den. OBS! Om du förlorar din nyckel till elstolpen är du ersättningsskyldig med f.n 200 kr/nyckel.

OBS! Det är bilägarens eget ansvar att ett giltigt P-tillstånd är synligt i bilens framruta. Om du missar det och får böter måste du ändå betala, trots att du hyr P-platsen. Har du tappat bort tillståndet, kontakta styrelsen.
Nytt p-tillstånd kostar 100 kr.

Inom föreningens mark råder parkeringsförbud utom på markerade platser. Föreningen har avtal med Apcoa (f.d. Europark) om parkeringsövervakning. Parkeringsreglerna är tydligt skyltade och om man inte följer dem, så kan man få böter, även om man har giltigt P-tillstånd.

Avgiftbelagd gästparkering finns mitt emot Järnlundsvägen 21 samt på Skälderviksplan. Därutöver kan man parkera på kringliggande gator. OBS att parkering på gatumark numera är avgiftsbelagd.