Som boende i bostadsrätt eller hyresrätt har man många rättigheter, men det finns också vissa skyldigheter som gäller alla – oavsett om man har en bostadsrätt eller hyr sin bostad eller lokal.

Alla som bor här i kvarteret ska kunna trivas och känna sig trygga. Därför gäller det bl.a. att visa hänsyn till sina grannar, och sköta sitt boende så att man ”iakttar sundhet, ordning och gott skick” – som lagen formulerar det. Det handlar om att använda sunt förnuft. Om man t.ex. tänker ha fest kan det vara bra att informera sina grannar i förväg, så slipper man kanske klagomål i efterhand.

Följande ordningsregler gäller alla som vistas i kv. Immeln1, Stockholm. Som lägenhetsinnehavare måste man också se till att alla medlemmar i hushållet, gäster och andra besökande (t.ex. hantverkare) följer reglerna. Reglerna är inte fullständiga, utan mer exempel på vad som gäller. Det innebär att även sådant som inte nämns här kan innebära störningar för grannarna på ett otillåtet sätt eller att man missköter sitt boende. Om du är osäker på vad som gäller så kontakta styrelsen. 

Det är inte tillåtet
• att spela musik så högt att grannarna påtagligt störs,
• att utföra störande arbete som att spika eller borra mellan kl. 21.00 och 07.00,
• att spola vatten i störande grad mellan kl. 23.00 och 06.00,
• att ställa barnvagnar eller cyklar i trapphusen (brandsäkerhetskrav)
• att placera andra föremål i entréer, trapphus och källargångar,
• att sätta upp krukor eller blomlådor på balkonger, så att de kan orsaka skada
• att grilla på balkongen,
• att hålla husdjur så att de förorenar, orsakar störande ljud eller skadar utrymmen i eller utanför fastigheten,
• att röka i fastighetens allmänna utrymmen,
• att utan tillstånd från styrelsen sätta upp markiser, paraboler, skyltar eller liknande,
• att göra ingrepp i lägenheten som rör värme, ventilation, vatten, avlopp eller el utan styrelsens medgivande
• att i garagen utföra annat än enklare service på fordon, eller för grannarna störande arbeten,
• att förvara brandfarliga ämnen i källarförråd eller andra lokaler.