Om värme och ventilation

Självdragsventilation

Våra hus har självdragsventilation. En bra och kostnadseffektiv ventilation, som inte har bullrande fläktar, men kräver korrekt hantering för att fungera bra. Ventilationen drivs av temperaturskillnaden mellan inne- och uteluften.

Det är bl.a. därför som fläktar i köket och PAX-fläktar i badrum anslutna till ventilationskanalerna är förbjudna – fläkten orsakar obalans i ventilationssystemet och gör att du själv och dina grannar kan få sämre ventilation.
 

OVK - Obligatorisk ventilationskontroll

Enligt lag ska OVK – obligatorisk ventilationskontroll – utföras i vår fastighet vart sjätte år. Felaktigheter och problem i lägenheterna måste åtgärdas innan ett intyg på godkänd OVK kan utfärdas.

Det är bostadsrättsinnehavaren som är ansvarig för att åtgärder vidtas för att rätta felaktigheter i ventilationen i sin egen lägenhet. Till exempel om köksfläkten är ansluten till frånluftskanalen, vilket som sagt inte är tillåtet. Det spelar ingen roll om man själv gjort detta eller om det var så när man köpte lägenheten. De som har lägenheter som fått anmärkningar vid OVK kommer att kontaktas av styrelsen för att bestämma hur och när problemen ska åtgärdas.
 

Tips om värme och ventilation

Under den nyligen gjorda ventilationskontrollen konstaterades att många har ventilerna felaktigt inställda och av det skälet inte har fullgod ventilation. För att få bra luftväxling måste det komma in frisk luft i lägenheten, det sker genom ventilerna i fönstren. Och för att den friska luften ska komma ut i lägenheten måste den ”gamla” luften vädras ut, det sker genom frånluftsventilerna, de runda tallriksventilerna inne i rummen.
 

Stäng inte ventilerna!

Se till att spaltventilerna i överkanten av fönstren står öppna och även ventilen i fönstrets underkant. Den nedre ventilen kan ställas in på önskad öppning. Om inte friskluftventilerna är öppna kan det bli kallras i stället från frånluftsventilerna.

Ett vanligt fel man gör när man tycker att det är kallt i lägenheten är att stänga ventilerna. Det kan då bli precis tvärtom – den uppvärmda luften som kommer från elementen får ingenstans att ta vägen utan stiger upp till taket och stannar där. Effekten kan bli kalla golv, man kan få 16 grader på golvet men ha 25 grader uppe i taket. Öppna frånluftsventilerna så cirkulationen fungerar, då blandas kall och varm luft och man får en jämnare värme.
 

Se till att luften cirkulerar

Det är viktigt att ventilation och värme fungerar tillsammans i ett samspel för att få ett behagligt inomhusklimat. Se till att värmeelementen inte blockeras av möbler, gardiner eller annat så att luftcirkulationen fungerar.
 

Kalla element?

Om elementen inte blir varma kan de behöva luftas eller termostaten justeras eller bytas. Är du osäker på hur detta ska göras så kontakta Driftia som utan kostnad ordnar detta, även för bostadsrätter. Gör en felanmälan på telefonnummer 08 - 744 44 33 eller e-post: felanmalan@driftia.se
 

Matos

Om du tycker att det är svårt att vädra ut matos, när du t.ex. steker något på spisen, så öppna tillfälligt något fönster i ett annat rum på glänt, så får ventilationen en skjuts och oset vädras snabbare ut.